Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • COMBO HỌC TỐT 3 MÔN LỚP 12
  Được chọn 3 trong 6 môn mỗi môn 1 khóa (Toán, Lí, Hóa, Sinh, Anh, Văn)
  2.500.000 đ
 • COMBO HỌC TỐT TOÀN DIỆN LỚP 12
  Được chọn tất cả các môn mỗi môn 1 khóa (Toán, Lí, Hóa, Sinh, Anh, Văn)
  3.600.000 đ
 • Học tốt Ngữ văn lớp 12
  Đặng Ngọc Khương, Trần Thị Thanh Xuân
  1.000.000 đ
 • Học tốt Toán lớp 12
  Lưu Huy Thưởng
  1.000.000 đ
 • Học tốt Toán lớp 12
  Lê Bá Trần Phương, Nguyễn Thanh Tùng
  1.000.000 đ
 • Học tốt Tiếng Anh lớp 12
  Hương Fiona
  1.000.000 đ
 • Học tốt Vật lí lớp 12
  Nguyễn Thành Nam
  1.000.000 đ
 • Học tốt Vật lí lớp 12
  Đỗ Ngọc Hà
  1.000.000 đ
 • Học tốt Hóa học lớp 12
  Vũ Khắc Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh
  1.000.000 đ
 • Học tốt Sinh học lớp 12
  Nguyễn Thành Công, Đinh Đức Hiền
  1.000.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học