Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Phòng luyện HUST 3 tháng
  Bao gồm:
  - 1 phòng luyện
  999.000 đ
 • Phòng luyện HUST 6 tháng
  Bao gồm:
  - 1 phòng luyện
  1.699.000 đ
 • Phòng luyện HUST 12 tháng
  Bao gồm:
  - 1 phòng luyện
  1.999.000 đ
 • Giải pháp luyện thi toàn diện HUST 3
  Bao gồm:
  - 1 khóa iLive 30 buổi
  - 1 phòng luyện
  4.850.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán