Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 1 đề
  Thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 1 đề
  200.000 đ
 • Thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 2 đề
  Thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 2 đề
  400.000 đ
 • Thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 3 đề
  Thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 3 đề
  600.000 đ
 • Thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 5 đề
  Thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 5 đề
  1.000.000 đ
 • Thi thử ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 1 đề
  Thi thử ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 1 đề
  200.000 đ
 • Thi thử ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 2 đề
  Thi thử ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 2 đề
  400.000 đ
 • Thi thử ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 3 đề
  Thi thử ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 3 đề
  600.000 đ
 • Thi thử ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 5 đề
  Thi thử ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 5 đề
  1.000.000 đ
 • Thi thử ĐGTD ĐHBK Hà Nội (HUST) - 1 đề
  Thi thử ĐGTD ĐHBK Hà Nội (HUST) - 1 đề
  200.000 đ
 • Thi thử ĐGTD ĐHBK Hà Nội (HUST) - 2 đề
  Thi thử ĐGTD ĐHBK Hà Nội (HUST) - 2 đề
  400.000 đ
 • Thi thử ĐGTD ĐHBK Hà Nội (HUST) - 3 đề
  Thi thử ĐGTD ĐHBK Hà Nội (HUST) - 3 đề
  600.000 đ
 • Thi thử ĐGTD ĐHBK Hà Nội (HUST) - 5 đề
  Thi thử ĐGTD ĐHBK Hà Nội (HUST) - 5 đề
  1.000.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán