Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Thi thử ĐGTD ĐH Bách khoa Hà Nội - Đợt 4 (01/06.02/06; 03/06)
  Thi thử ĐGTD ĐH Bách khoa Hà Nội - Đợt 4 (01/06.02/06; 03/06)
  300.000 đ
 • Thi thử ĐGTD ĐH Bách khoa Hà Nội - Đợt 5 (08/06.09/06; 10/06 )
  Thi thử ĐGTD ĐH Bách khoa Hà Nội - Đợt 5 (08/06.09/06; 10/06 )
  300.000 đ
 • THI THỬ ĐGTD ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
  THI THỬ ĐGTD ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
  300.000 đ
 • THI THỬ ĐGNL ĐHQG HÀ NỘI (HSA)
  THI THỬ ĐGNL ĐHQG HÀ NỘI (HSA)
  100.000 đ
 • Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 1 đề
  HOCMAI
  100.000 đ
 • Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 3 đề
  HOCMAI
  300.000 đ
 • Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 5 đề
  HOCMAI
  500.000 đ
 • Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) - 10 đề
  HOCMAI
  1.000.000 đ
 • Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 1 đề
  HOCMAI
  100.000 đ
 • Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 3 đề
  HOCMAI
  300.000 đ
 • Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 5 đề
  HOCMAI
  500.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học