Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • COMBO Luyện thi THPT toàn diện
  Khách hàng được chọn 1 Học tốt và 1 PEN C và 1 PEN I của 1 môn bất kỳ
  2.999.000 đ
 • Combo GP PEN 4 môn
  Bao gồm:
  PEN C: 4 môn mỗi môn 1 khóa
  PEN I: 4 môn mỗi môn 1 khóa
  Phòng luyện 4 môn
  5.000.000 đ
 • COMBO GP PEN Môn Văn
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  2.000.000 đ
 • COMBO GP PEN Môn Toán
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  2.000.000 đ
 • COMBO GP PEN Môn Tiếng Anh
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  2.000.000 đ
 • COMBO GP PEN Môn Vật Lí
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  2.000.000 đ
 • COMBO GP PEN Môn Hóa
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  2.000.000 đ
 • COMBO GP PEN Môn Sinh
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của 1 môn
  2.000.000 đ
 • COMBO GP PEN Môn KHXH
  Được chọn 1 khóa PEN C và 1 khóa PEN I của KHXH
  2.000.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán