Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Chọn coupon/học bổng
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • COMBO GP PAT (HSA)
  Được chọn 1 khóa PAT-C (HSA) và 1 khóa PAT-I (HSA)
  3.350.000 đ
 • COMBO GP PAT (VCNHCM)
  Được chọn 1 khóa PAT-C (VNUHCM) và 1 khóa PAT-I (VNUHCM)
  3.350.000 đ
 • COMBO GP PAT (HUST)
  Được chọn 1 khóa PAT-C (HUST) và 1 khóa PAT-I (HUST)
  3.350.000 đ

Nhập mã quà tặng

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Đăng ký học