Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Sử dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
  • Dạng 2. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
  • Ví dụ
  • Ví dụ (tiếp)
  • Tìm điều kiện để đa thức chia hết cho đa thức
Nhấn để bật tiếng
X

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Chia đa thức cho đa thức

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.209


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chia đa thức cho đa thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào