Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Diện tích tam giác
 • Dạng 1. Tính toán, chứng minh các hệ thức về diện tích
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
 • Dạng 2. Sử dụng công thức diện tích để tính toán độ dài, chứng minh các hệ thức độ dài
  • Bài 1, 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Diện tích tam giác

Luyện tập Diện tích tam giác

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 272


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Diện tích tam giác
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào