Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
    • Ví dụ 1.
    • Ví dụ 2.
    • Ví dụ 3.
  • Dạng 3: Tính thể tích của hình lăng trụ đứng
Nhấn để bật tiếng
X

Hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ đứng (phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 236


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về "Hình lăng trụ đứng"
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào