Học tốt Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
    • Ví dụ 1.
    • Ví dụ 2.
    • Ví dụ 3.
  • Dạng 3: Tính thể tích của hình lăng trụ đứng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ đứng (phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 33


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về "Hình lăng trụ đứng"
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào