Học tốt Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Thực hiện phép chia
    • Chia đơn thức cho đơn thức - phần 1
    • Chia đơn thức cho đơn thức - phần 2
    • Chia đa thức cho đơn thức
    • Chia đa thức cho đa thức
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Luyện tập chia đa thức (phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.303


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào