Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Thực hiện phép chia
    • Chia đơn thức cho đơn thức - phần 1
    • Chia đơn thức cho đơn thức - phần 2
    • Chia đa thức cho đơn thức
    • Chia đa thức cho đa thức
Nhấn để bật tiếng
X

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Luyện tập chia đa thức (phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.339


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào