Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết. Bài 1 a,b
  • Bài 1c, d, e.
  • Bài 2, 3, 4, 5.
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập đại số 4

Ôn tập chương (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 212


Tóm tắt nội dung: Ôn tập chương
- Nhắc lại các lý thuyết đã học liên quan đến "Bất phương trình bậc nhất một ẩn"
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.
GV đính chính bài giảng: Phút thứ 12:08 clip 01 sửa đúng thành $$11$$.
Nghiệm của bất phương trình là $$ x\le \frac{-11}{3} $$

Chưa có thông báo nào