Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3 - bài 2a
  • Dạng 3 - bài 2b
  • Dạng 4 - bài 1a, b
  • Dạng 4 - bài 1c, d
  • Dạng 4 - bài 2
  • Dạng 5.
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng hợp các dạng phương trình đưa về phương trình bậc nhất một ẩn và phương pháp giải

Các dạng phương trình đưa về dạng phương trình bậc nhất 1 ẩn (Phần 2)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 580

Chưa có thông báo nào