Học tốt Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3 - bài 2a
  • Dạng 3 - bài 2b
  • Dạng 4 - bài 1a, b
  • Dạng 4 - bài 1c, d
  • Dạng 4 - bài 2
  • Dạng 5.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tổng hợp các dạng phương trình đưa về phương trình bậc nhất một ẩn và phương pháp giải

Các dạng phương trình đưa về dạng phương trình bậc nhất 1 ẩn (Phần 2)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 471

Chưa có thông báo nào