Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • Chia đa thức cho đa thức (tiếp)
  • Chia 2 đa thức 1 biến đã sắp xếp
  • Chú ý. Ví dụ
 • Dạng 2. Tìm giá trị nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên
  • Bài tập
 • Dạng 3. Điều kiện để 2 đa thức A chia hết đa thức B
  • Lý thuyết. Bài 1
  • Bài 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Luyện tập chia đa thức (phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 1.191


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào