Học tốt Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1.
  • Dạng 2 - bài 1
  • Dạng 2 - bài 2
  • Dạng 3 - bài 1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tổng hợp các dạng phương trình đưa về phương trình bậc nhất một ẩn và phương pháp giải

Các dạng phương trình đưa về dạng phương trình bậc nhất 1 ẩn (Phần 1)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 534


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Các dạng phương trình đưa được về dạng phương trình bậc nhất 1 ẩn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào