Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1.
  • Dạng 2 - bài 1
  • Dạng 2 - bài 2
  • Dạng 3 - bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng hợp các dạng phương trình đưa về phương trình bậc nhất một ẩn và phương pháp giải

Các dạng phương trình đưa về dạng phương trình bậc nhất 1 ẩn (Phần 1)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 654


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Các dạng phương trình đưa được về dạng phương trình bậc nhất 1 ẩn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào