Học tốt Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất của các điểm
    • VD1
    • VD2
  • Đường thẳng song song cách đều
    • Lý thuyết
    • VD
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (Phần 2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 389

Chưa có thông báo nào