Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Tính chất của các điểm
    • VD1
    • VD2
  • Đường thẳng song song cách đều
    • Lý thuyết
    • VD
Nhấn để bật tiếng
X

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (Phần 2)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 414

Chưa có thông báo nào