Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • 2. Bài tập. Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng. Chứng minh các hệ thức hình học.
  • Bài 1.
  • Bài 2.
  • Bài 3.
  • Bài 4.
 • Dạng 2. Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng.
  • Bài 1.
  • Bài 2.
  • Bài 3.
Nhấn để bật tiếng
X

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Luyện tập Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 295


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

GV đinh chính bài giảng
Đề bài bài 2 - Dạng 2 sửa thành: Tính [ {{S}_{EIHD}} ]

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào