Học tốt Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • 2. Bài tập. Dạng 1. Chứng minh hai tam giác đồng dạng. Chứng minh các hệ thức hình học.
  • Bài 1.
  • Bài 2.
  • Bài 3.
  • Bài 4.
 • Dạng 2. Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng.
  • Bài 1.
  • Bài 2.
  • Bài 3.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Luyện tập Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 160


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.

GV đinh chính bài giảng
Đề bài bài 2 - Dạng 2 sửa thành: Tính [ {{S}_{EIHD}} ]

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào