Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập (tiếp)
    • 3.Phân tích các đa thức thành nhân tử
    • 4. Tìm x
    • 5. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức
    • 6. Rút gọn biểu thức hữu tỷ
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập đại số 4

Ôn tập học kỳ I (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 232

GV đính chính bài giảng: Phút thứ 6:30 ý c) clip 04 sửa đúng thành $$\frac{x-13}{2x+4}$$

Ý c) trình bày lại như sau

$$ M\in Z $$ khi $$ \frac{x-13}{2x+4}\in Z $$ suy ra $$ \frac{2x-26}{2x+4}\in Z $$

Ta có $$ \frac{2x-26}{2x+4}=1-\frac{30}{2x+4} $$

$$ 2x+4\in \text{Ư(30 )= }\!\!\{\pm 30;\pm 10;\pm 6;\pm 2\} $$ (vì $$ 2x+4 $$ là số chẵn)

Suy ra $$ x\in \{-17;6;7;12;-3;-1;1;3;13\} $$

Thử lại thấy $$ x\in \{-17;6;7;12;-3;-1;1;3;13\} $$ thỏa mãn.


Chưa có thông báo nào