Học tốt Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập (tiếp)
    • 3.Phân tích các đa thức thành nhân tử
    • 4. Tìm x
    • 5. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức
    • 6. Rút gọn biểu thức hữu tỷ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Ôn tập đại số 4

Ôn tập học kỳ I (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 177

GV đính chính bài giảng: Phút thứ 6:30 ý c) clip 04 sửa đúng thành $$\frac{x-13}{2x+4}$$

Ý c) trình bày lại như sau

$$ M\in Z $$ khi $$ \frac{x-13}{2x+4}\in Z $$ suy ra $$ \frac{2x-26}{2x+4}\in Z $$

Ta có $$ \frac{2x-26}{2x+4}=1-\frac{30}{2x+4} $$

$$ 2x+4\in \text{Ư(30 )= }\!\!\{\pm 30;\pm 10;\pm 6;\pm 2\} $$ (vì $$ 2x+4 $$ là số chẵn)

Suy ra $$ x\in \{-17;6;7;12;-3;-1;1;3;13\} $$

Thử lại thấy $$ x\in \{-17;6;7;12;-3;-1;1;3;13\} $$ thỏa mãn.


Chưa có thông báo nào