Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lý thuyết.
  • 2. Bài tập.
    • Dạng 1.
    • Dạng 2. Bài 1.
    • Dạng 2. Bài 2, 3.
Nhấn để bật tiếng
X

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 560


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bất phương trình bậc nhất mọt ẩn và cách giải
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào