Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 4. Tìm x
  • Bài tập
 • Dạng 5.
  • Chứng minh đẳng thức không có điều kiện
  • Chứng minh đẳng thức có điều kiện
 • Dạng 6
  • Chứng minh các biểu thức sau luôn dương
  • Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức
Nhấn để bật tiếng
X

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp theo)

Các dạng bài tập tổng hợp về hằng đẳng thức (phần 2)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 3.016


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Hằng đẳng thức đáng nhớ
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào