Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Chứng minh quan hệ song song, ba điểm thẳng hàng
    • Bài 1
    • Bài 2
  • Dạng 2. Các bài toán về độ dài đoạn thẳng, tỉ số độ dài
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Luyện tập Đường trung bình của hình thang

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 683


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Đường trung bình của hình thang
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào