Học tốt Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Giải các bất phương trình
  • Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, chứa ẩn ở mẫu.
  • Bài tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Ôn tập đại số 4

Ôn tập chương (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 212

Chưa có thông báo nào