Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Giải các bất phương trình
  • Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, chứa ẩn ở mẫu.
  • Bài tập (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập đại số 4

Ôn tập chương (Phần 1)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 263

Chưa có thông báo nào