Học tốt Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song
  • Tính chất của các điểm
    • Lý thuyết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (Phần 1).

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 520

Chưa có thông báo nào