Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
  • Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song
  • Tính chất của các điểm
    • Lý thuyết
Nhấn để bật tiếng
X

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (Phần 1).

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 545

Chưa có thông báo nào