7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập 1+2
  • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 1. Phép cộng có tổng bằng 10 và 10 trừ một số (tiết 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 583

Bài giảng hướng dẫn HS làm quen với cách thức hiện phép cộng có tổng bằng 10

Chưa có thông báo nào