7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập 1, 2
  • Bài tập 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 3. Tìm số chưa biết trong phép tính

Bài 1. Tìm số hạng chưa biết

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào