7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5 + 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 6. Phép cộng có nhớ (tiết 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 114

Bài giảng hướng dẫn HS làm các bài tập thực hành phép cộng có nhớ

Chưa có thông báo nào