7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 6. Phép cộng có nhớ (tiết 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 128

Bài giảng hướng dẫn HS làm các bài tập thực hành phép cộng có nhớ

Chưa có thông báo nào