7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 8. Phép trừ có nhớ (tiết 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 92

Bài giảng hướng dẫn HS thực hiện các bài tập liên quan đến phép trừ có nhớ

Chưa có thông báo nào