7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 9. Phép trừ trong phạm vi 100

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 109

Bài giảng hướng dẫn HS thực hiện phép trừ trong phạm vi 100

Chưa có thông báo nào