7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 9. Phép trừ trong phạm vi 100

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 96

Bài giảng hướng dẫn HS thực hiện phép trừ trong phạm vi 100

Chưa có thông báo nào