7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Xây dựng bảng chia 2, bảng chia 3
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 3. Bảng chia 2. Bảng chia 3

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 35

Bài giảng hướng dẫn HS xây dựng bảng chia 2, bảng chia 3 và làm các bài tập liên quan đến bảng chia 2, 3

Chưa có thông báo nào