7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 4. Phép cộng có nhớ (tiết 1 - Phần 1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 119

Bài giảng hướng dẫn HS cách thực hiện phép cộng có nhớ

Chưa có thông báo nào