7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Xây dựng bảng chia 4, chia 5 (cách 1)
  • Xây dựng bảng chia 4, chia 5 (cách 2)
  • Bài tập 1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 4. Bảng chia 4. Bảng chia 5 (phần 1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 20

Bài giảng giới thiệu cho HS bảng chia 4 và bảng chia 5, hướng dẫn HS làm các bài tập liên quan đến nội dung đã học

Chưa có thông báo nào