7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Xây dựng bảng chia 4, chia 5 (cách 1)
  • Xây dựng bảng chia 4, chia 5 (cách 2)
  • Bài tập 1
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 4. Bảng chia 4. Bảng chia 5 (phần 1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 25

Bài giảng giới thiệu cho HS bảng chia 4 và bảng chia 5, hướng dẫn HS làm các bài tập liên quan đến nội dung đã học

Chưa có thông báo nào