7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Xây dựng bảng nhân 4, 5
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 2. Bảng nhân 4, 5

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 50

Bài giảng hướng dẫn HS xây dựng bảng nhân 4, 5 và thực hiện các bài tập liên quan đến bảng nhân 4, 5

Chưa có thông báo nào