7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 2, 3
  • Bài tập 4, 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 4. Bảng chia 4. Bảng chia 5 (phần 2)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 24

Bài giảng hướng dẫn HS làm các bài tập vận dụng kiến thức bảng chia 4 và bảng chia 5

Chưa có thông báo nào