7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết + Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 7. Phép trừ có nhớ (tiết 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 102

Bài giảng hướng dẫn HS cách thực hiện phép trừ có nhớ

Chưa có thông báo nào