7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 5. Phép cộng có nhớ (tiết 1 - Phần 2)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 347

Bài giảng hướng dẫn HS cách cộng có nhớ các số có 2 chữ số

Chưa có thông báo nào