7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Các thành phần của phép nhân
  • Bài 1 + 2
  • Xây dựng bảng nhân 2, 3
  • Bài 3, 4
  • Bài 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 1. Bảng nhân 2, 3

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 275

Bài giảng giới thiệu bảng nhân 2, 3

Chưa có thông báo nào