8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại về đường tròn
  • Cách xác định đường tròn
  • Tâm đối xứng, trục đối xứng
  • Đường kính và dây của đường tròn
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 2. Đường tròn

Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng, đường kính, dây của đường tròn

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2

Nội dung bài học:

- Đề cập đến cách xác định một đường tròn.
- Tính chất đối xứng của đường tròn.
- So sánh độ dài đường kính và dây.
- Hướng dẫn giải một số bài tập có liên quan.
Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao nhất, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên, ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt

Chưa có thông báo nào