8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại về đường tròn
  • Cách xác định đường tròn
  • Tâm đối xứng, trục đối xứng
  • Đường kính và dây của đường tròn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

[Hình học] Chương 2. Đường tròn

Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng, đường kính, dây của đường tròn

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 6

Nội dung bài học:

- Đề cập đến cách xác định một đường tròn.
- Tính chất đối xứng của đường tròn.
- So sánh độ dài đường kính và dây.
- Hướng dẫn giải một số bài tập có liên quan.
Lưu ý: Để bài học đạt hiệu quả cao nhất, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên, ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt

Chưa có thông báo nào