8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • 1. Giải hệ phương trình bằng pp thế
  • 2. Giải hệ phương trình bằng pp cộng đại số.
  • Ví dụ
  • Ví dụ (Tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số] Chương 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

Bài 3. Giải HPT bằng PP thế và PP cộng đại số (Tiết 1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 6

Nội dung bài học

- Hướng dẫn sử dụng Phương pháp thế, phương pháp cộng đại số để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng và ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Chúc các em học tốt. 

Chưa có thông báo nào