8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Dấu của nghiệm phương trình bậc hai
  • Xác định tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn đk cho trước
  • Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc vào tham số
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

[Đại số ] Chương 4. Hàm số bậc hai. Phương trình bậc hai

Bài 6: Luyện tập (tiết 4)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4

Nội dung bài học:Tiếp tụcLuyện tập một số bài toán về Hàm số bậc hai, phương trình bậc hai.

Lưu ý khi học bài: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Nhấn nút tạm dừng và làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của giáo viên.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào