8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Dấu của nghiệm phương trình bậc hai
  • Xác định tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn đk cho trước
  • Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc vào tham số
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 4. Hàm số bậc hai. Phương trình bậc hai

Bài 6: Luyện tập (tiết 4)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4

Nội dung bài học:Tiếp tụcLuyện tập một số bài toán về Hàm số bậc hai, phương trình bậc hai.

Lưu ý khi học bài: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần:
- Chú ý theo dõi bài giảng.
- Nhấn nút tạm dừng và làm bài tập trước khi xem hướng dẫn của giáo viên.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào