Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên lí chồng chất điện trường
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Điện trường

Bài 3: Cường độ điện trường do hệ điện tích điểm gây ra

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 11.626

Chú ý: Trong ví dụ 2b) phần hình vẽ bị nhầm dấu điện tích, các em sửa lại như sau


Chưa có thông báo nào