Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 4: Bài toán vẽ lại mạch

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 2.349

Chú ý: Trong video ví dụ 3, phút thứ 15:33 các em sửa lại như sau: IA = I1 + I3

Chưa có thông báo nào