Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính mỏng

Bài 2: Các đặc trưng cơ bản của thấu kính

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.777

Chưa có thông báo nào