Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ về dòng điện trong kim loại
Nhấn để bật tiếng
X

1. Dòng điện trong kim loại

Bài 2: Bài tập dòng điện trong kim loại

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 1.767

Chưa có thông báo nào