Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính mỏng

Bài 1: Lí thuyết về thấu kính mỏng

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.555

Chưa có thông báo nào