Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 3: Mạch điện chứa 4 đến 5 linh kiện

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.334

Trong ví dụ 3, các em sửa lại như sau:

Tại D: \[{{I}_{3}}+{{I}_{5}}={{I}_{4}}\leftrightarrow \frac{{{V}_{A}}-{{V}_{D}}}{{{R}_{3}}}+\frac{{{V}_{C}}-{{V}_{D}}}{{{R}_{5}}}=\frac{{{V}_{D}}}{{{R}_{4}}}\]

Chưa có thông báo nào