Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

Nhấn để bật tiếng
X

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 1: Định luật Ôm đối với toàn mạch

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 3.328

Chưa có thông báo nào