Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Dòng điện trong chất khí
  • Dòng điện trong chất bán dẫn
Nhấn để bật tiếng
X

2. Dòng điện trong chất điện phân, chất khí và chất bán dẫn

Bài 3: Dòng điện trong chất khí và chất bán dẫn

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.069

Chưa có thông báo nào