Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

2. Phản xạ toàn phần

Bài 1: Phản xạ toàn phần

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.713

Chưa có thông báo nào