Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

5. Kính hiển vi và kính thiên văn

Bài 1: Kính hiển vi

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 558

Chưa có thông báo nào