Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4,5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

1. Khúc xạ ánh sáng

Bài 2: Bài tập cơ bản về khúc xạ ánh sáng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.993

Chưa có thông báo nào