Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

2. Thấu kính mỏng

Bài 3: Bài toán có sự dịch chuyển vật - Thấu kính

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 2.116

Chú ý: Trong ví dụ 8, các em sửa lại như sau: d2 - L.d + f.L=0

Chưa có thông báo nào