Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

3. Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 1: Các nguồn mắc theo bộ

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.739

Chưa có thông báo nào