Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

3. Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 1: Các nguồn mắc theo bộ

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.257

Chưa có thông báo nào